Jan Erik Gauksrud - Daglig leder/Ingeniør

     Kontaktinfo

     JEG@JE-Gauksrud.no
     (+47) 418 55 188


     Andrew C. Ward - Konstruktør/Veileder


     Kontaktinfo

     AW@JE-Gauksrud.no
     (+47 991 10 431
                                                                     

GreteBildenGrete Bilden - Bygningsingeniør/Webansvarlig 


Kontaktinfo

GB@JE-Gauksrud.no
(+47) 480 32 126

Our Staff Sally

Nina Neset - Konstruktør 


Kontaktinfo

NN@JE-Gauksrud.no
(+47) 952 23 706


                          
Our Staff Sjefesen Morten E Duca - Konstruktør 

  Kontaktinfo

  MED@JE-Gauksrud.no
  (+47) 912 45 878