Sentral Godkjenning av foretaket
 

Den sentrale godkjenningen gjelder fram til 16.oktober 2022.
 
Sentral Godkjenning 2022

Mer informasjon om hva godkjenningen innebærer finnes på linken:
sgregister.dibk.no/enterprises/998346053