Sentral Godkjenning av foretaket
 

Den nyeste sentrale godkjenningen gjelder fram til 31. august 2025.
 
Sentral Godkjenning 2022 til 2025

Mer informasjon om hva godkjenningen innebærer finnes på linken:
sgregister.dibk.no/enterprises/998346053