Sentral Godkjenning av foretaket
 

Den sentrale godkjenningen gjelder fram til 6.desember 2019.
 
Ny Sentral Godkjenning 2019
Mer informasjon om hva godkjenningen innebærer finnes på linken:
sgregister.dibk.no/enterprises/998346053